Historia – Węgorzewa

W średniowieczu okolice jeziora Mamry zamieszkiwało staropruskie plemię Galindów. Obronny gród Angetete został zdobyty przez Krzyżaków w 1256 roku. Prawdopodobnie na jego miejscu Krzyżacy wznieśli drewniany zameczek już w roku 1256. Powstaje przy nim osada służebna spełniająca również funkcję targową (wzmiankowaną już w 1341 r.) W jednej z wypraw przeciw Krzyżakom książę trocki Kiejstut, współrządca …

Wycieczka na Giewont

Rozpoznanie Rysów, Gerlachu, czy każdego innego szczytu w Tatrach, zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej może przysporzyć kłopotu. Istnieje jednak jeden taki, do którego nikt nie ma wątpliwości – to Giewont, Śpiący Rycerz, symbol Zakopanego. Jest równie piękny, co niebezpieczny (zginęło na nim najwięcej osób w Tatrach), jednak fakt ten odstrasza tylko część turystów. …

Jaworzyna Krynicka

Słowo „beskid” oznacza polanę, halę. Hale położone są w górnej części wzniesień i sporadycznie obejmują szczyt góry. Z hal rozciąga się niezwykle malownicza panorama, a tę najbardziej malowniczą można podziwiać ze szczytu Jaworzyny Krynickiej. Po wschodniej stronie rozciąga się dolina rzeki Czarny Potok, a dalej Beskid Niski z Lackową górującą nad innymi wzniesieniami. Od północy …

Bieszczadzka kolejka leśna

NA KOLEJOWYM SZLAKU CZYLI HISTORIA BIESZCZADZKIEJ WĄSKOTORÓWKI W drugiej połowie XIX wieku, „stulecia pary i elektryczności”, gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na surowce przemysłowe. Także na drewno. Bieszczadzkie i w ogóle karpackie lasy były jego niewyczerpanym (przynajmniej na pozór) rezerwuarem. Problem leżał w transporcie: tutejsze rzeki słabo lub wcale nie nadawały się do spławu, a sieć drogowa …

Atrakcje w Bieszczadach: rezerwat krajobrazowy „Sine Wiry”

Rezerwat krajobrazowy „Sine Wiry” o powierzchni 451 ha znajduje się w gminie Cisna, Czarna i Solina. Obejmuje przełomową dolinę Wetliny, na odcinku dawnej miejscowości Łuh aż do Polanek, wraz z otaczającym ją lasem. Wchodzi w skład: obszaru Natura 2000 PLC180001,Dorzecze Górnego Sanu PLH180007, Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego i Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Utworzony został Zarządzeniem Ministra …

Atrakcje w Bieszczadach: Bieszczadzka Kolejka Leśna

Pomysł powstania Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, zwanej współcześnie przez niektórych „ciuchcią bieszczadzką” narodził się pod koniec XIX wieku. Na początku w zamierzeniach budowniczych miała być to kolejka normalnotorowa z Nowego Łupkowa do Cisnej. Projekt ten nie został zrealizowany. Postanowiono wybudować kolej wąskotorową na trasie Nowy Łupków, przez Wolę Michową, Maniową, Balnicę, Solinkę i Żubraczne do Cisnej i Majdanu. Długość …

Atrakcje Bieszczadów

Główną atrakcją Bieszczady noclegi Wysokich są oznakowane szlaki piesze w góry, a także trasy spacerowe dolinami. Można tu zrobić podział na szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne, przyrodnicze, historyczne, ale sprowadza się to do jednego: noclegi Bieszczady Wysokie to miejsce dla osób które lubią chodzić. Pomimo, że region ten jest obszarem stosunkowo niedużym, to tras do wędrowania …