Bieszczadzka kolejka leśna

NA KOLEJOWYM SZLAKU CZYLI HISTORIA BIESZCZADZKIEJ WĄSKOTORÓWKI W drugiej połowie XIX wieku, „stulecia pary i elektryczności”, gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na surowce przemysłowe. Także na drewno. Bieszczadzkie i w ogóle karpackie lasy były jego niewyczerpanym (przynajmniej na pozór) rezerwuarem. Problem leżał w transporcie: tutejsze rzeki słabo lub wcale nie nadawały się do spławu, a sieć drogowa …

Atrakcje w Bieszczadach: rezerwat krajobrazowy „Sine Wiry”

Rezerwat krajobrazowy „Sine Wiry” o powierzchni 451 ha znajduje się w gminie Cisna, Czarna i Solina. Obejmuje przełomową dolinę Wetliny, na odcinku dawnej miejscowości Łuh aż do Polanek, wraz z otaczającym ją lasem. Wchodzi w skład: obszaru Natura 2000 PLC180001,Dorzecze Górnego Sanu PLH180007, Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego i Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Utworzony został Zarządzeniem Ministra …

Atrakcje w Bieszczadach: Bieszczadzka Kolejka Leśna

Pomysł powstania Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, zwanej współcześnie przez niektórych „ciuchcią bieszczadzką” narodził się pod koniec XIX wieku. Na początku w zamierzeniach budowniczych miała być to kolejka normalnotorowa z Nowego Łupkowa do Cisnej. Projekt ten nie został zrealizowany. Postanowiono wybudować kolej wąskotorową na trasie Nowy Łupków, przez Wolę Michową, Maniową, Balnicę, Solinkę i Żubraczne do Cisnej i Majdanu. Długość …

Atrakcje Bieszczadów

Główną atrakcją Bieszczady noclegi Wysokich są oznakowane szlaki piesze w góry, a także trasy spacerowe dolinami. Można tu zrobić podział na szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne, przyrodnicze, historyczne, ale sprowadza się to do jednego: noclegi Bieszczady Wysokie to miejsce dla osób które lubią chodzić. Pomimo, że region ten jest obszarem stosunkowo niedużym, to tras do wędrowania …

Zwiedzanie Bieszczadów

Zwiedzanie Bieszczady noclegi można podzielić na dwa główne szlaki. Pierwszy poprowadzi nas z Zagórza przez Komańczę, Cisną, Wetlinę, Ustrzyki Górne, Lutowiska do Czarnej. W Komańczy możemy odwiedzić klasztor ss. Nazaretanek – miejsce internowania ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego w latach 50. XX w. Warto zatrzymać się na parkingu opodal Przełęczy nad Berehami. Roztacza się stąd wspaniały …

Bieszczady Wysokie

Główną atrakcją Bieszczady noclegi Wysokich są oznakowane szlaki piesze w góry, a także trasy spacerowe dolinami. Można tu zrobić podział na szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne, przyrodnicze, historyczne, ale sprowadza się to do jednego: noclegi Bieszczady Wysokie to miejsce dla osób które lubią chodzić. Pomimo, że region ten jest obszarem stosunkowo niedużym, to tras do wędrowania …